دسترسی به مقالات جدید دو فصلنامه تعالی بالینی در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو فصلنامه تعالی بالینی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان مازندران به زبان فارسی منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لازم به ذکر است دو فصلنامه تعالی بالینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

مقالات منتشر شده ژورنال :

بررسی عوامل موثر بر تشکیل و کاهش اکریلآمید در نان

بررسی تئوری محور عوامل روانی و محیطی– اجتماعی مرتبط با رفتارهای خوردن و چاقی در نوجوانان

سمیت زعفران، کروسین و کروستین آن بر ضد سلول های سرطانی و طبیعی: یک مرور منظم

مروری بر خواص فیزیولوژیک، فارماکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه شیرین بیان

ارتباط بین چاقی و الگوهای غذایی: مروری بر شواهد

مروری بر اثرات جینسنگ در بهبود وضعیت گلیسمی و سایر پارامترهای مرتبط با دیابت نوع دو

بررسی عوامل مؤثر بر پدیده مهاجرت از بسته بندی های پلاستیکی به مواد غذایی

مروری بر آثار سمی و رو ش های کاهش مخاطرات تغذیه ای اکراتوکسین در فرآورد ه های غذایی

نقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی -عروقی

اثربخشی برنامه غنی سازی ید: مروری بر مطالعات ملی ید رسانی نمک

تشکیل آکرولئین در مواد غذایی و اثرات آن بر روی سلامتی

مقالات سایر دوره ها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید