مجموعه مقالات دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی (Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه علمی پژوهشی در حوزه تغذیه و علوم دامی توسط دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اصفهان (خوراسگان) به زبان انگلیسی منتشر می شود.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لازم به ذکر است دو فصلنامه تغذیه دام و فیزیولوژی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

 فهرست مقالات منتشر شده ژورنال :

Different Dietary Levels of Rapeseed Meal Effects on Egg Quality Characteristics in Indigenous Breeding Hens

The Effect of Apple Pulp and Multi Enzyme on Performance and Blood Parameters in Native Laying Hens

Efficiency of Different Levels of Mushroom (Agaricus Bisporus) on Intestinal Morphology and Microflora of Broiler Chickens

Effect of Grinding or Dry-Rolling of Wheat Grain on Performance, Some Blood and Rumen Parameters on Holstein Calves

The Effect of Selenium, Vitamin E and Copper Injection on the Somatic Cell Count and Milk Compositions in Dairy Cows

Effect of Synbiotic on Performance and Serum Biochemical Parameters of Ostrich Chicks

مقالات سایر دوره ها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید