جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار می شود

مهدی محمدی یادگیری فناورانه و تلاش شرکت‌ها برای حرکت در مسیر تعالی فناوری و نوآوری را اصلی‌ترین رسالت جایزه ملی مدیریت فناوری و نواوری دانست و گفت: هدف و رسالت این جایزه که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، ایجاد سازوکاری مناسب برای تلاش شرکت‌ها در مسیر تعالی و توجه بیش‌تر آن‌ها به ضرورت فناوری و نوآوری در آن مد نظر قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، یادگیری فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان را شعار امسال جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری عنوان و اظهار کرد: تلاش برای فراهم ساختن سازوکاری برای تعالی و بلوغ شرکت ‌های ایرانی به عنوان هدف اصلی، از نخستین سال برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، مورد توجه قرار گرفته است و هم اکنون بعد از ۴ سال و با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت که در این جایزه حضور داشته اند، ماموریت ترویج، فرهنگسازی و تعالی مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاه های ایرانی تا حدودی به تحقق پیوسته است.

وی با اشاره به حضور و ارزیابی ۸۷ شرکت مختلف در این دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری اظهار کرد: امسال هم مثل دوره‌های گذشته، شرکت‌ها بر اساس اظهارنامه‌ای که خود شرکت‌ها به دبیرخانه ارائه می‌‌دهند، در ۲ دسته شاخص‌های توانمندساز و نتایج ارزیابی می‌شوند و یکی از ۴ سطح جایزه ملی مدیریت فناوری و نواوری را دریافت خواهند کرد.

محمدی با اشاره به برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور ۳ سطح از شرکت‌ها یعنی هولدینگ‌ها، بنگاه‌های بالغ خدماتی و تولیدی و شرکت‌های کوچک فناوری محور عنوان کرد: این شرکت‌ها پس از ارزیابی، در ۴ سطح تعهد، توانمندی، شایستگی و رقابت‌پذیری سطح بندی شده اند که هر سطح نشان دهنده سطحی از بلوغ و تعالی مدیریت فناوری و نوآوری می باشد.

وی با اشاره به ارزیابی بیش از ۸۰ شرکت توسط ۱۵۰ ارزیاب و متخصص گفت: بالای ۱۵۰ نفر تیم ارزیاب، بیش از ۸۰ شرکت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و هر تیم ارزیابی شامل ۳ تا ۵ نفر می باشد که هر شرکت را طی فرآیندی ۲ تا ۴روزه ارزیابی می‌کند.

دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با بیان این‌که در دوره چهارم هیچ یک از شرکت‌ها، شایسته دریافت تندیس رقابت‌پذیری شناخته نشدند، اظهار کرد:  از ۸۷ شرکت ۲۰ شرکت در سطح تعهد، ۵۴ شرکت در سطح توانمندی و ۱۳ شرکت در سطح شایستگی قرار دارند.

دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، یکی از مهم‌ترین اهداف این جایزه را حرکت شرکت‌ها در مسیر فناوری و نوآوری دانست و گفت: تلاش شده است جایزه فناوری و نوآوری به جزئی اساسی از کار آن‌ها و دغدغه‌هایشان بدل شود تا مسیر بلوغ و توانمندی را طی کنند.

وی با بیان این‌که همه ساله با برگزاری این جشنواره ضمن ارزیابی و بررسی شرکت‌ها، نقاط ضعف و قوت را به آن‌ها نشان می‌دهیم و آنان را به حرکت در مسیر نوآوری هدایت می‌کنیم بیان کرد: تلاش داریم تا با گسترش جایزه به دیگر نهادهای فعال حوزه فناوری و نوآوری مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق های پژوهش و فناوری؛ پارک های علم و فناوری و … این فرهنگ را در تمامی بخش‌های بدنه نظام ملی نواوری کشور ترویج کنیم و در نهایت در شکل گیری و تقویت توانمندی های همه ارکان این نظام تاثیرگذار باشیم.

چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط  انجمن ملی مدیریت فناوری خردادماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید