فراخوان فصلنامه روشهای تصفیه محیط

Journal of Environmental Treatment Techniques (JETT) is a quarterly, peer-reviewed and free of charge journal that publishes original research articles as well as review articles in all areas of environmental treatment technologies

This journal financed by Dorma Trading Est, publisher andJami Institute of Technology. Scope of this journal are:

  • Soil treatment technologies
  • Air treatment technologies
  • Water treatment technologies
  • &…

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی مجله مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

[اطلاعات کامل  ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید