کارگاه ترجمان دانش و داده کاوی

کارگاه ترجمان دانش و داده کاوی، با هدف توانمند سازی اعضای هیات علمی توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ محدودیت منابع ، اهمیت انتقال دانش و تلاش برای بهره برداری ازنتایج تحقیقات را افزایش داده است.

این موضوع در سلامت اهمیت بیشتری دارد چرا که فاصله زمانی بین تولید دانش و به کارگیری آن می تواند برای جامعه به خصوص بیماران نتایج ناگواری در پی داشته باشد. بر این اساس لازم است که به نتیجه رسیدن پژوهش ها بسیار شفاف باشد و اطمینان حاصل شود که به بهره برداری می رسند.

این کارگاه با سخنرانی دکتر بابا محمودی روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ در آمفی تئاتر پژوهشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برگزار می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید