کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام

کتاب مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام تالیف دکتر محمد زاهدی اصل به عنوان یک منبع درسی برای اولین بار در سال 1371 توسط دانشگاه علامّه طباطبایی به چاپ رسید و در سال 1385 تجدید چاپ شد و اخیراً ضرورت تجدید چاپ سوم آن از سوی معاونت محترم پژوهش اعلام گردید و بازنگری کلّی نسبت به محتوای کتاب انجام و با اصلاحاتی در شکل و محتوا آماده چاپ شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این اثر، موضوع خدمات اجتماعی را با تکیه بر متون اسلامی و سایر آثار موجود در این حوزه در پنج فصل و یک مقدمه اصلی شامل مفهوم خدمات اجتماعی، بنیان حکمی خدمات اجتماعی، تکامل اجتماعی، بودجه‌های خدمات اجتماعی و سازمان‌های خدمات اجتماعی مطرح می کند و هر یک از فصول مذکور نیز مباحثی را در چندین بخش مربوط به عنوان فصل، مورد بحث قرار می‌دهد . لازم به ذکر است که مستندات اصلی کتاب، قرآن، سنت و سایر منابع اسلامی، اعم از قدیم و جدید بوده است ولی بنا به ضرورت از سایر سندها نیز استفاده شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید