پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران براي نيمسال دوم دانشجوي كارشناسي ارشد مي‌پذيرد

http://media.farsnews.com/Media/8904/Images/jpg/A0880/A0880856.jpgپرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران براي نيمسال دوم سال تحصيلي 91-90 دانشجوي كارشناسي ارشد پذيرش مي‌كند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، پرديس بين‌المللي ارس دانشگاه تهران براي براي نيمسال دوم سال تحصيلي در رشته‌هاي جديد و تکميل ظرفيت، بدون آزمون سراسري و از طريق شيوه نامه در 16 رشته و گرايش از متقاضيان ثبت‌نام به عمل مي‌آورد.

داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به آدرس اينترنتي پرديس به نشانيhttp://aras.ut.ac.ir مراجعه كنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید