چهارمین نشست تأملی روانشناختی در مثنوی معنوی در دانشکده ادبیات

مرکز تحقیقات روانشناسی و دین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونت فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ چهارمین نشست تأملی روانشناختی در مثنوی معنوی در دانشکده ادبیات با عنوان قصه های مثنوی تأملی روانشناختی در مثنوی معنوی و موضوع عاشق شدن شاه و کنیزک امروز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در تالار ناصر خسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می شود.

با حضور:
دکتر احمد خاتمی (استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
دکتر محمدعلی مظاهری (استاد روانشناسی)
و جمعی از متخصصان روانشناسی و ادبیات فارسی

زمان: ۱۴ اردیبهشت­ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ ـ ۱۷:۳۰
مکان: تالار ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید