انتشار مجموعه مقالات دو فصلنامه مطالعات معماری ایران در سیویلیکا

مجموعه مقالات دو فصلنامه مطالعات معماری ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» به زبان فارسی توسط دانشگاه کاشان منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لازم به ذکر است فصلنامه مطالعات معماری ایران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

 فهرست مقالات منتشر شده ژورنال :

دوره 1، شماره 7:

۱. توالی معنادار فعالیت ها در مسکن مطالعه موردی: ایل قشقایی

۲. محله عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته

۳. نقش سایه در باغ ایرانی، بررسی وضعیت آسایش اقلیمی در باغ جهان نما و باغ دلگشا

۴. مستندنگاری و حفاظت پوشش گیاهی باغ های تاریخی نمونه موردی: باغ فین کاشان

۵. تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

۶. نقدی بر پژوهش های تفسیری تاریخی درخصوص معماری معاصر ایران نمونه موردی: معماری دوره پهلوی اول

۷. ویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه های سالمندان نمونه موردی: خانه های سالمندان ناحیه شمیرانات در استان تهران

۸. مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دوره اسلامی

۹. نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران

 

دوره 1، شماره 6:

۱. ریخت شناسی معماری مسجد کبود تبریز

۲. قلمروهای تفاهمی بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله

۳. بررسی تأثیر جهت ساختمان بر کاهش آلودگی ناشی از ریزگردها در مجموعه های ساختمانی مورد مطالعاتی: بناهای شهر دزفول

۴. معماری گمشده: خانقاه در خراسان سده پنجم

۵. بازیابی طرح و ساختار فضایی داغ باغی خوی

۶. الگوی طراحی شهری نیشاپور

۷. زندگی و پویندگی در آثار دان شمدار معماری اسلامی

۸. رابطه بین محیط کالبدی معماری با نشانه های اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه در کودکان 6- 10 سال تهران

۹. بررسی چگونگی کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران  

مقالات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید