جذب هيات علمي يكي از اهداف دانشگاه آزاد براي سال جديد است

معاون امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد گفت: جذب هيات علمي يكي از اهداف برنامه‌ ريزي شده حوزه آموزش دانشگاه در سال جاري است كه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مهمترين ركن محسوب مي شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ فرهاد حسين زاده لطفي با اشاره به نامگذاري سال جديد، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل را سرلوحه فعاليت‌ هاي آموزشي دانشگاه خواند.
وي در ادامه اعتقاد به جذب هيات علمي را در دانشگاه آزاد مهم دانست و افزود: اگر اين اعتقاد در دانشگاه وجود نداشته باشد، اتفاقي نخواهد افتاد و بايد با تكيه بر اين موضوع كه هيأت علمي سرمايه دانشگاه است و هزينه محسوب نمي شود، حركت كرد. اين مهم با تفويض اختيار كامل به استان ها و روساي واحدها انجام خواهد شد.
حسين ‌زاده لطفي، با توجه به تعيين تكليف پرونده هاي جذب استاني، ادامه داد: روساي واحدهاي دانشگاهي بايد نسبت به تعيين تكليف پرونده‌ هاي فراخوان قبلي اقدام كنند و در سال جاري هيچ پرونده‌اي نبايد باز بماند.
وي خاطرنشان كرد: با توجه به راه‌اندازي سامانه جديد مميزي دانشگاه، بايد استانداردهاي آموزشي لازم در واحدهاي دانشگاهي ايجاد شود.
معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي با تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات آموزشي در واحدهاي دانشگاهي تصريح كرد: با توجه به بخشنامه‌ هاي موجود، اعضاي هيات علمي بايد حضور فعال داشته و براي حضور در واحدهاي دانشگاهي محل كار نيز فراهم شود.
حسين‌زاده لطفي بيان كرد: آيين ‌نامه تشويقي و ركود اعضاي هيات علمي براي اولين بار در آموزش عالي كشور با هم تدوين شده است. ما بايد بتوانيم با توجه به تهديدات موجود عليه دانشگاه و نسبت به تعهداتي كه داريم در راستاي تحقق 20 درصد از بودجه از محل فعاليت‌ هاي درآمدزاي غيرشهريه حركت كنيم.
وي ادامه داد: بايد به دنبال رشته ‌هايي باشيم كه مخاطب داشته و با توجه به نياز شديد منطقه و ظرفيت ‌هاي موجود براي ايجاد رشته‌ هاي جديد اقدام كنيم.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید