برگزاري كنگره بين المللي پوست، زيبايي و ليزر با حضور 16 كشور

دبيراجرايي كنگره بين المللي پوست، زيبايي و ليزر از برگزاري اين كنگره با حضور 43 متخصص از 16 كشور دنيا خبر داد و گفت: اين كنگره از 27 تا 29 فروردين در هتل المپيك تهران برگزار مي شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دكتر منصور نصيري كاشاني با بيان اينكه مهمانان اين كنگره از متخصصان شناخته شده و مطرح در سطح دنيا هستند، افزود: اين كنگره را مركز آموزش و پژوهش بيماري هاي پوست و جذام هر دو سال يك بار به صورت بين المللي برگزار مي كند و ازجمله كنگره هاي موفق كشور به شمار مي رود.
وي در خصوص محورهاي اين كنگره گفت: در اين كنگره در مورد تمام بيماري هاي پوستي و مسائل مربوط به ليزر سخنراني هايي ارائه و تازه ترين دستاوردها در اين زمينه مطرح مي شود.
نصيري كاشاني افزود: همچنين يكي ديگر از محورهاي مورد بحث در اين كنگره، بيماري ليشمانيا (سالك) است كه شبكه ليشمانياي ايران پنلي را در اين رابطه در طول برگزاري اين كنگره ارائه مي كند.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران و متخصص پوست ادامه داد: پنل ديگري نيز با عنوان درماتوپاتولوژي و آسيب شناسي پوست توسط دكتر مهرگان از درماتوپاتولوژيست هاي معروف ايراني كه در آمريكا مشغول فعاليت است، برگزار مي شود.
دبير اجرايي اين كنگره همچنين از برگزاري 11 كارگاه آموزشي در اين كنگره خبر داد و گفت: اين كارگاه ها نيز در رابطه با تازه ترين مباحث آموزشي مرتبط با بيماري هاي پوستي و استفاده از ليزر براي درمان اين بيماري ها و همچنين موضوعاتي در حوزه زيبايي برگزار مي شود.
وي افزايش ميزان ارتباطات بين المللي و تبادل دانش با جامعه علمي جهان و ارتقاي سطح دانش متخصصان ايراني را از مهمترين اهداف برگزاري اين كنگره عنوان كرد و افزود: كشور ما كه در زمينه تشخيص و درمان بيماري هاي پوستي ازجمله كشورهاي مطرح و پيشرو به شمار مي رود و رشد قابل توجهي به ويژه در 10 سال اخير از لحاظ تعداد مقالات منتشره در مجلات معتبر دنيا داشته، بايد ارتباطات بين المللي خود را بيش از پيش افزايش دهد تا بتواند به چشم اندازي كه براي سال 1404 به عنوان كشور اول منطقه از نظر توليدات علمي درنظرگرفته شده است، دست يابد.
نصيري كاشاني جايگاه برجسته ايران در اين زمينه را در سطح دنيا يادآور شد و گفت: از لحاظ دانش، تشخيص و درمان بيماري ها وضعيت بسيار مطلوبي در سطح دنيا داريم اما از نظر تجهيزات كمبودهايي وجود دارد؛ البته به دليل وجود بازار خدمات زيبايي پوست، تجهيزات اين بخش به روز هستند اما در زمينه تشخيص بيماري ها كه توليد ثروت را به همراه ندارد و تجهيزات آن بسيار گران هستند، با مشكلات و كمبودهايي روبه رو هستيم.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید