فراخوان دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز به ­عنوان دانشگاهی مادر در سال 1391 اقدام به سرفصل نویسی و راه اندازی رشته باستان­سنجی برای نخستین بار در کشور با دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی در مقطع کارشناسی ارشد نمود. با توجه به عدم وجود نشریات تخصصی این حوزه دانشکده هنرهای کاربردی این دانشگاه به همراه جمعی از اساتید صاحب نام ملی و بین­المللی تصمیم به راه ­اندازی نشریه ­ای با عنوان پژوهه­ ی باستان­ سنجی اقدام نمودند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دو فصلنامه باستان­سنجی در راستای محورهای خود پذیرای مقالات علمی در 2 بخش: مقالات علمی-پژوهشی(80 درصد)، مقالات علمی– مروری ناب و سطح بالا (20 درصد) منوط به تـایید هیات داوران و انطباق با راهنمای تدوین و انتشار مقالات در نشریه خواهند بود. لذا بدين وسيله از كليه انديشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از استادان، دانشجويان، و متخصصین دعوت به عمل مي­آيد مقالات خود را براساس محورهای نشریه ارسال نمایند.

از محورهای فصلنامه بدین موارد می توان اشاره کرد:

محور اول: ســـالیابی تحلیلـــی-آزمایشگاهـــی آثـــار فرهنگـــی و تاریخـــی آلـــی و معـــدنی

محور دوم: منشـــأیابی تحـــلیلی-آزمایشـــگاهـی آثار فرهنگـــی و تاریخـــی آلـــی و معـــدنی

محور سوم: ساختارشناسی تحـــلیلی-آزمایشـــگاهی آثار فرهنـــگی و تاریخـــی آلـــی و معـــدنی

محور چهارم: پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگـاهی فــنون و فــناوری‌های باســـتانی آلــی و معــدنی

محور پنجم: مطالعات تحلیلی-آزمایشگاهی حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

محور ششم: پژوهش‌های سنجش از دور و تحلیل‌های کمّی-آماری آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی

[اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید