دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی،۲۲ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه عالی سیمای دانش و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در شهر اهواز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ پژوهشگران، اساتید و دانشجویان علاقه مند به این حوزه می توانند جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در دوره دوم همایش حداکثر تا ۲۹ اسفند با توجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • جایگاه و نقش مکانیزاسیون کشاورزی در تولید    
  • فناوری های نوین در مکانیزاسیون کشاورزی    
  • شناخت موانع و چالش ها در راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی    
  • مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزی دقیق    
  • مکانیزاسیون خاک ورزی و کاشت در کشاورزی حفاظتی    
  • مکانیزاسیون برداشت و پس از برداشت محصولات زراعی و باغی 
  • و… 

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید