«ارتباطات خطر؛ نظریه‌ها و مدیریت آن» رونمایی می‌شود

کتاب «ارتباطات خطر؛ نظریه‌ها و مدیریت آن» نوشته حسن خجسته رونمایی می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ نشست رونمایی از این کتاب روز سه‌شنبه 11 اسفند ساعت 10 صبح با حضور شهرام گیل‌آبادی، مسعود کوثری و نویسنده کتاب در نگارستان شهر به نشانی: کوی نصر، خیابان علیالی، بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود.

این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول به بیان کلیات و تعاریف عمومی و مقایسه میان مفاهیمی از جمله خطر، مخاطره و بحران اختصاص یافته است. در فصل دوم، درک خطر و انواع نظریه ‌های پیرامون آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. چیستی و معنای ارتباطات خطر، محتوای اصلی فصل سوم را به خود اختصاص داده است. در فصل چهارم درباره مخاطبان مورد نظر در ارتباطات خطر بحث شده و فصل پایانی به توصیف و تبیین نحوه مدیریت ارتباطات خطر پرداخته است.

کتاب «ارتباطات خطر؛ نظریه‏ ها و مدیریت آن» در 193 صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چاپ شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید