فراخوان مرحله چهارم طرح های پژوهشی سال ۱۳۹۴

موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران برای پاسخگویی به نیازهای پژوهش های کاربردی “تحقیقات نظام سلامت” در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمادگي خود را برای پذيرش طرح­هاي پيشنهادي با شرايط ذیل، اعلام مي دارد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ شوراي معين موسسه ملي تحقيقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پيشنهادهاي رسيده (تا تاریخ های جدول پیوست) مطرح و در صورت مناسب بودن براي مراحل بعدي تصويب و عقد قرارداد بر روي آنها اقدام مي شود. لذا توصيه مي گردد در صورتيكه مجري(يان) محترم بعد از مدتي بخواهند پيشنهاد طرح را تهيه نمايند و در آن زمان فرآخوان بعدي موسسه (كه موضوعات به روز مي شود) اعلام نشده باشد،ابتدا اطمينان حاصل نمايند كه برای عنوان پيشنهادي،طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.

نسخه اصلي بايد به امضاي كليه پيشنهاد دهندگان (مجریان و همکاران اصلی) رسيده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خيابان قدس، خيابان ايتاليا، پلاك ۷۸ تحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگي موسسه ملي قابل دريافت است(http://nihr.tums.ac.ir) که حتماً پس از تکمیل به آدرسresearch@tums.ac.irارسال گردد.

طرح پژوهشي با مشاركت محققان بيش از يك دانشگاه و يا مشاركت بخش هاي مرتبط وزارت بهداشت در اولويت خواهند بود.

فراخوان موسسه هرفصل یک بار اعلام می شود. اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت موسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می توانند به صورت دوره ای از سایت موسسه ملی بازدید نمایند و در صورت علاقه مندی نسبت به فعالسازی RSS اقدام نمایند.

برای كليه طرح ها، شرح نیاز (RFP)وجود دارد که در صفحه خانگی موسسهقابل دريافت است. مبلغ درج شده در فراخوان حداكثر بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرايط مساوي طرح هايي مصوب می گردند كه هزينه كمتري درخواست كرده باشند.

 کسب اطلاعات بیشتر 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید