سمینار آموزشی با عنوان نانو در دارورسانی

سمینار آموزشی با عنوان نانو در دارورسانی روز چهارشنبه 12 اسفندماه سال جاری توسط انجمن نانوفناوری پزشکی ایران و با همکاری دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ سمينارهاي آموزشی کاربرد کاربرد نانو در دارورسانی توسط انجمن نانوفناوری پزشکی ایران با همکاری دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 12 اسفندماه 94 به مدت 3 ساعت از ساعت 12-9 برگزار خواهد شد. این کارگاه توسط جناب آقای دکتر امیر امانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر شیما توکل عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

به شرکت کنندگان گواهی حضور از طرف انجمن و توسط کمیته آموزش و پژوهش اهدا خواهد شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید