انتشار کتاب “معماری ژاپن از آغاز تا شروع دوره میجی” ترجمه دکتر الهام اندرودی

معماری ژاپن به عنوان یک کشور آسیایی دارای جایگاه ویژه­ ای در دنیاست و مفاهیم مختلفی همچون خلوص و سادگی پالایش شده و استفادۀ هنرمندانه از تکنولوژی­ های پیشرفته را به همراه دارد. با وجود منابع مختلف پيرامون معماري ژاپن در مراجع جهانی، مرجع معتبر در مورد معماري تاريخي ژاپن در كشور محدود است و كتاب حاضر با نام “اشکال معماري ژاپن”، نوشتۀ پروفسور كازوئو نيشی، استاد مهندسي دانشگاه كاناگاوا و كازوئو هوزومی  معمار و نقاش مستقل انتخاب و ترجمه شده است. ترجمۀ كتاب از روي متن انگليسی پروفسور اِچ مك هورتون استاد دپارتمان فرهنگ و زبان شرق آسيا از دانشگاه كاليفرنيا، بركلی با نام” معماری ژاپن چيست” صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ كتاب حاضر معماري ژاپن را از ابتدا تا شروع دوره مِیجی در 1868 بررسی می­ کند. معماری مذهبی ژاپن، معماری مسکونی، معماری دفاعی و ابنیۀ شاخصی همانند چایخانه­ های ژاپنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. جنبه های مختلف به هم پيوسته همانند اجزای معمارانه، خصوصيات فضايي، سازه و ساختار، افراد وابسته به تاريخچۀ شكل گيری و تحولات مجموعه­ ها و زندگی جاری در آنها به دقت تشريح شده است. منابع متعدد تاريخي و به­ ويژه طومارهاي تصويري مورد استفاده قرار گرفته و با گزارش­ های باستانشناسی و برداشت­ های ميدانی تكميل شده است. به عنوان كتابی در حوزۀ معماری، ارائۀ بصری شرح نوشتاري با كمک صدها كروكي توصيفی و تحليلي دستی و دقيق، خوانا شده است.

اميد است رويكرد كتاب حاضر در مطالعه و تشريح همه جانبۀ معماری تاريخی ژاپن بتواند براي انجام و انتشار پژوهشي مشابه پيرامون معماري با ارزش تاريخی ايران مورد توجه قرار گيرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید