«پژوهشی در شعر کودک» در یک کتاب

منوچهر علی‌پور که این روزها با سه کتاب در حوزه نقد ساختاری شعر کودک دست به قلم است، از تجدید چاپ کتاب «پژوهشی در شعر کودک» خبر داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کتاب «پژوهشی در شعر کودک» به تازگی در نشر تیرگان به چاپ هشتم رسیده است.

نویسنده در این کتاب شعر کودک و فراز و نشیب‌های آن را مورد بررسی قرار داده است. تعاریف، موسیقی و انواع آن در شعر کودک موضوعاتی هستند که خوانندگان در بخش اول این کتاب با آن‌ها آشنا می‌شوند. موسیقی بیرونی در شعر کودک، موسیقی کناری، موسیقی درونی و موسیقی معنوی، صور خیال و بنیاد آن در شعر کودک، نقش زبان در ساختار شعر کودک، سادگی زبان، امروزی بودن زبان، نارسایی‌های زبانی و… از دیگر بخش‌های این کتاب‌اند. نویسنده با انتخاب دو موضوع گذری در قالب‌های شعر کودک و اشاره‌ای به مهم‌ترین ویژگی‌های شعر کودک پرونده این کتاب را بسته است.

منوچهر علی‌پور این روزها سه کتاب پژوهشی دیگر را در دست تالیف دارد که هر سه در حوزه ادبیات کودک‌اند اما هنوز نام آن‌ها مشخص نیست.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید