فراخوان اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران، ۱۷ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فرهنگیان مازندران در شهر ساری -دانشگاه فرهنگیان مازندران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای برگزاری کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • Philosophy of Language
  • Reflective Teaching Practice
  • Prospective Teachers’ Competencies (Farhangian University Mission)
  • Assessment issues
  • ELT Curriculum Evaluation
  • Student Factors
  • Critical Teacher Development
  • &…

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید