همایش مسئولیت اجتماعی شرکت مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

همایش مسئولیت اجتماعی – شرکت مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، ۲۸ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۰ اسفند با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • مسئولیت اجتمـاعی شـرکت (مفاهیـم، نظریـه‌ها، گرایـش‌ها)
  • نگرش‌ها و تجربه‌های به مفهوم مسئـولیت اجتمـاعی در ایران
  • مسئـولیت اجتمـاعی شـرکت و توسعه پایدار
  • تجربه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت در جهان
  • چالش‌های مسئـولیت اجتمـاعی شرکـت در مناطق نـفت و گاز خیز ایـران و راهکارهای پاسخگویی به آن‌ها
  • راهکارهای استقرار و تثبیت سـازوکارهای (حقـوقی، اجـرایی و…) مسئـولیـت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران

 

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید