فراخوان ارسال مقاله كنگره ملی “ذخاير ژنتيكی و زيستی”

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، كنگره ملی “ذخاير ژنتيكی و زيستی” 3 و 4 اسفندماه 1390 توسط مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران در تهران برگزار می شود.

موضوعات:
بانک های زیستی
بهره برداری از بانکهای ژنی و زیستی
حفاظت از بانک های ژنی و زیستی
تنوع زیستی و زیست فناوری

آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 دیماه 1390

برگزار کننده: مركز ملی ذخاير ژنتيكی و زيستی ايران
تلفن تماس با دبیرخانه: 88796003
نمابر: 88791207
آدرس سایت: www.ibrc.ir
آدرس ایمیل: congress@ibrc.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید