کتاب راهنماي كاربردي بر ريزساختار سنگ

مطالعه ريزساختارهاي سنگ هاي آذرين، دگرگوني، دگرشكل شده، رسوبي و پيچيدگي هاي آن ها در گذار از تاريخچه پر رمز و راز رخدادها و فرآيند هاي بغرنج زمين شناسي از ديرباز مورد توجه بسياري از دانش پژوهان علوم زمين بويژه سنگ شناسان بوده است و هم اكنون در بسياري از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي علوم زمين، بستر تحقيق دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد زمين شناسي و علوم وابسته مي باشد.هرچند در ايران مطالعه ميكروسكوپي كاني ها و سنگ ها از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است، ولي در مورد مطالعه ميكروسكوپي ريزساختارهاي سنگي كتاب مرجع به زبان فارسي تاليف نشده است، از اينرو ترجمه اين کتاب مي تواند بعنوان مرجعي در دسترس كارشناسان و دانشجويان رشته هاي زمين شناسي و علم مواد قرار گيرد،

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ “راهنماي كاربردي به ريزساختارسنگ‏‏‏‏‏” در 680 صفحه دربرگيرنده كنكاشي عميق بر توصيف تاريخچه سنگ هاي گوناگون مي باشد. اين كتاب به سبب شيوه نگارش و چگونگي ارئه مطالب ريزساختاري در بين كتاب هاي موجود از جايگاه ويژه اي برخوردار است و گاهدر ارائه ارتباطات ساختاري و فيزيكي كاني ها و سنگ ها، آناليزهاي ايزوتوپي و شيميايي بسيار دقيقي را شامل مي شود. اساس مباحث اين كتاب فرآيند هايي است كه تنوع گسترده ريزساختارها را در سنگ هاي آذرين، رسوبي، دگرگوني و دگرشكل سبب مي شود و در بخش هاي مختلف كتاب، از تصاوير رنگي با كيفيت عالي استفاده شده است. كتاب به تازه ترين دستاوردهاي موجود در توصيف سنگها و كاني ها و بويژه كاني هاي تيره (سولفيدها و اكسيدها) پرداخته است. اين كتاب همچنين داراي واژه نامه جامعي از اصطلاحات مهم در زمينه ريزساختارها مي باشد.

كتاب”راهنماي كاربردي ريزساختارهاي سنگي آذرين، رسوبي، دگرگوني و دگرشكل” كتاب مرجعي است كه براي فارغ التحصيلان زمين شناسي و كارشناسي ارشد كاني شناسي، پترولوژي، زمين شناسي ساختماني و همچنين علم مواد مي تواند بعنوان راهنمايي سودمند در اين زمينه استفاده شود.

مولف كتاب A practical guide to Rock Microstructureپروفسور Ron H. Vernonاست  كه در سال 2004 اين كتاب را به چاپ رسانيده است.

مترجم اين اثردكتر منيره خيرخواهعضو هيات علمي پژوهشكده علوم زمين است. دكتر خيرخواه داراي مدرك دكترا در رشته زمين شناسي ، گرايش پترولوژي مي باشد  كه از سال 1363 با سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و از سال 1376 تاكنون  بعنوان عضو هيات علمي و استاديار تمام وقت با پژوهشكده علوم زمين همكاري مي نمايد. وي بعنوان عضو هيئت مديره انجمن كواترنري ومسئول زير کميته آتشفشان شناسي و ژئوترمالانجمن كواترنري ايران است. نامبرده تاكنون بيش از دهها مقاله در مجلات علمي- پژوهشي و كنگره ها و انجمن هاي داخلي و بين المللي ارائه نموده است. در يازدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر كشور نامبرده بعنوان پژوهشگر برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزيده شده است.

بر پايه راي هيات داوران در سي ودومين گردهمايي و نخستين كنگره بين المللي علوم زمين كه در 30-27 بهمن ماه 1392 در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور برگزار شد، كتاب “راهنماي كاربردي بر ريزساختار سنگ”در بخش كتاب برتر، بعنوان كتاب برگزيده انتخاب شد.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید