کتاب اطلس جامع انگل شناسی پزشکی:شومیز

کتاب اطلس جامع انگل شناسی پزشکی:شومیز به تالیف احسان صبوری، محمدحسن کهنسال و ویراستاری محمدجواد غروی در انتشارات تیمورزاده نوین منتشر شده است.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کتاب حاضر ،مجموعه ای از تصاویر آموزشی گردآوری شده از منابع مختلف ،به همراه توضیحات مختصر همراه آن در قالب مجموعه پیش رو در دو بخش تک یاخته شناسی و کرم شناسی تهیه و ارائه گردیده است. در ابتدای هر فصل ،تمام تک یاخته ها و کرم های مهم پزشکی بصورت فهرست وار بر اساس تقسیم بندی های متدوال کتب مرجع به ترتیب نگاشته شده است.

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید