کتاب راهنمای روش تحقیق ،نگارش پایان نامه و مقاله

کتاب راهنمای روش تحقیق ،نگارش پایان نامه و مقاله با تالیف نگین هادی توسط نشر نوید شیراز منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این کتاب اصول مشترک مقاله و پایان نامه توضیح داده شده است و در قسمتهایی که تفاوتها و نکات خاصی را دارا می باشد به طور اخص به این نکات اشاره شده است و در نهایت در فصل هفتم به مراحل مختلف نگارش پایان نامه و مقاله به عنوان گزارش نهایی می پردازد.

این کتاب در قطع وزیری به زبان فارسی در سال 1392 منتشر شده است.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید