کتاب مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید

کتاب مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید به نویسندگی مارتین هلاندر و ترجمه علیرضا چوبینه توسط نشر تچر منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور؛ کتاب حاضر مطالبی را در مورد کار و انسان و همخوانی و تناسب میان توانمندی‌های انسان و نوع کاری که او انجام‌ می‌دهد، ارائه می‌نماید. علاوه بر آن تاثیر ارگونومی بر بهبود مهندسی تولید و طراحی سیستم‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بیشتر فصل‌های کتاب برای قابل درک بودن مفاهیم، از نمونه‌های واقعی استفادهشده که شاید بتوان از آن به عنوان نقطه‌ی قوت کتاب یاد کرد. در این کتاب، جستارهای گوناگون دانش ارگونومی، مانند آنتروپومتری، وضعیت بدن در هنگام کار، بلندکردن و حمل بار، حرکتهای تکراری، طراحی ابزار دستی و … معرفی و مطرح شده است.

این کتاب، سال 1394 به زبان فارسی و در قطع وزیری منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید