کتاب مهندسی بافت پوست

کتاب مهندسی بافت پوست به تالیف علیرضا رضا پور توسط نشرجامعه نگر- سالمی منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این مجموعه در هشت فصل به بررسی بافت شناسی پوست ،سلول های بنیادی پوست ،سیستم ایمنی پوست ،اساس زیستی ترمیم زخم ،نقش فاکتورهای رشد و سایتوکاین ها در ترمیم زخم ،زخم پوش ،جایگزین های پوستی و پوست های مهندسی شده و در آخر به مدل سازی ترمبم زخم می پردازد .

این کتاب در قطع وزیری در سال 1394 به زبان فارسی منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید