مجموعه مقاله های همايش منطقه اي مباحث نوين در حسابداري منتشر شد

همايش منطقه اي مباحث نوين در حسابداري

همايش منطقه اي مباحث نوين در حسابداري

مجموعه مقالات همايش منطقه اي مباحث نوين در حسابداري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش منطقه اي مباحث نوين در حسابداري، 14 اردیبهشت 1391 توسط آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد اهواز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 59 عنوان مقاله تخصصی شامل 532 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش منطقه اي مباحث نوين در حسابداري

 

 

كاربرد كارت امتيازي متوارن در برنامه ريزي استراتژيك با تاكيد بر سيستم پايگاه دانش
تمايز مالي عملياتي در گزارشگري مالي
ارائه مدل آموزشي براي تقويت كنترل داخلي
ارزيابي عملكرد مديران در شركتهاي دولتي
امنيت سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري كامپيوتري:يك ديدگاه تئوريك
بررسي و مقايسه رابطه قيمت سهام با كيفيت سود براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
برنامه ريزي و پيش بيني منابع نقدينگي در موسسات مالي و اعتباري
گسترش نظام بانكداري و ماليه اسلامي با استفاده از ابزارهاي جديد مالي و تاثير آن بر رشد اقتصادي كشور
بررسي چالشهاي موثر در آموزش و پژوهش حسابداري در ايران
نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
مقايسه روشهاي سنتي و نوين هزينه يابي با تاكيد بر هزينه يابي هدف
ارزيابي مخارج تحقيق و توسعه و نقش اين مخارج در توسعه اقتصادي
نگرش مفهومي بر حسابرسي مستمر به عنوان يكي از دستاوردهاي فناوري اطلاعات
حسابداري ناب گامي بنيادين به سمت توليد ناب
سرمايه فكري و ارتباط آن با افشاي مسووليت هاي اجتماعي شركتي
بررسي و ارزييابي تاثيرات خصوصي سازي از طريق عرضه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار تهران بر بازدهي شركتها
بررسي تاثير سياستهاي مالي بر شاخصهاي سودآوري شركتهاي عضو گروه مپنا
بررسي نقش ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد ايران
پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف در توليدات جديد
اخلاق اسلامي،نياز امروز حرفه حسابداري
بررسي تفكيك هزينه هاي ثابت و متغيير در شركت ذوب آهن
مزايا و موانع همسان سازي استاندارد هاي حسابداري
جايگاه حسابرسي داخلي در نظام حاكميت شركتي
فناوري اطلاعات و جايگاه آن در حسابداري،حسابرسي و اقتصاد
فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن
فناوري اطلاعات و نقش آن در حرفه حسابداري
نقش حسابرسي صورت هاي مالي در پيشگيري،كشف تقلب و فساد مالي
ارزيابي معيار حافظه كاري در گزارشگري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين رابطه بين تغييرات اهرم مالي با تغييرات بازده غير عادي سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زنجيره ارزش و هزينه يابي در حسابداري
بررسي رابطه بين بندهاي شرط گزارشگري حسابرسي مشروط و اقدامات صاحبكار در جهت رفع بندهاي شرط در سال بعد
بررسي مقايسه اي تفاوت بين ساختار مالكيت و هزينه سرمايه در شركت هاي سرمايه اي و اهرمي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
ارايه يك مدل تركيبي با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي فازي و ديمتل فازي براي انتخاب بهينه سبد سهام در بازار بورس ايران
بررسي رابطه بين تغييرات اقلام تشكيل دهنده صورت جريان وجه نقد و تغييرات سود تقسيمي هر سهم شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تعليق حساب ها
بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شركت هاي پتروشيمي(مطالعه موردي:شركت پترو شيمي بندر امام)
رابطه بين گوناگوني و عملكرد شركت
بررسي تاثير مديريت نقدينگي بر بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام شركت هاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين هموار سازي سود و نقد شوندگي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين قيمت سهام و تاريخ موثر دريافت سود سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درآمدي بر حسابداري و اقتصاد اسلامي با رويكرد تعاوني
نست هاي مالي و تاثير آن ها بر ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل پروبيت
بررسي رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري با نسبتهاي سود آوري در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
تاثير چرخه عملياتي شركتها بر پايداري و ارزش گذاري اقلام تعهدي
رويكرد جديد در تحليل ارتباط بين دو منبع اطلاعاتي مالي جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان
بررسي تاثير اندازه و تركيب هيات مديره بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه آگاهي مديران سطح بخش ها از صورت مالي با سود خالص شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جايگاه نانو و هوش مصنوعي در حسابداري عصر جديد
ارزيابي تاثير انتشار سهام و تسهيلات دريافتي بلند مدت بر بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر ارائه بموقع حسابرسي در بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
گزارشگري يكپارچه،گزارشگري آينده
تبيين يك مدل پيش بيني شده قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)براي انتخاب سيستم هاي ERPبا استفاده از ارزيابي متوازن در صنايع نساجي ايران
بررسي تاثير مفاهيم نظري گزارشگري مالي بر تدوين استانداردهاي حسابداري
حسابداري منابع انساني:ابزار مديريت پيشرفته
شناسايي عوامل موثر بر آسيب پذيري بازار سرمايه ايران از ديد پرسنل و كارگزاران فعال در تالار مناطق شركت بورس اوراق بهادار تهران
بازنگري تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران
تاثير اخلاق حسابداري در اجراي موفقيت آميز سيستم گزارشگري تجاري گسترش پذير(XBRL)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید