مجموعه مقالات همايش ملي شهر الكترونيك منتشر شد

همایش ملی شهر الکترونیک

همایش ملی شهر الکترونیک

مجموعه مقالات همايش ملي شهر الكترونيك در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش ملي شهر الكترونيك، 24 آذر 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 70 عنوان مقاله تخصصی شامل 418 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش ملي شهر الكترونيك

 

 

 

Metaphor in the Electronic World: Lets have a share
اندازه گيري راندمان محاسبات ابري براي سيستم هاي آموزش الكترونيكي
سايبرگوژي رويكرد نوين ياددهي يادگيري
بررسي تفكر در دانشجويان آموزش مجازي وسنتي با رويكرد انتقادي
سيستم مديريت جريان كار و فرآيند، راهكاري در سازمانهاي همكار در شهرداري الكترونيك
ملاحظات حقوقي استاندارد سازي قواعد امضاي الكترونيكي در قالب حقوق تطبيقي
ارائه اگويي جهت بهبود خدمات بانكداري الكترونيك در ايران از طريق بهبود منابع
اعتياد به اينترنت در جوانان، چالش شهر الكترونيك
تأثير كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ميزان يادگيري و سواد اطلاعاتي دانش آموزان
كنترل هوشمند ترافيك (چراغهاي راهنمايي) با الگوريتم مبتني بر FPGA
تشخيص مهاجمين و نفوذگران در ساختار سلسه مراتبي شبكه هاي بي سيم مولتي هاپ
مشاركت الكترونيك شهروندان در دولت الكترونيك: چالش ها و راهكارها
طراحي بهينه حفاظ ربات در حوادث شهري
بررسي رابطه بين ميزان آگاهي از فناوري اطلاعات و علوم رايانه معلمان با جنسيت و مشخصات شغلي آنها
مزاياي استفاده از سيستم هاي كامپيوتري در خانه هاي هوشمند
سنجش و اندازه گيري مطلوبيت خدمات شهري با استفاده از سامانه تحليل مكاني فضايي GIS (محل مطالعه: مناطق 22 گانه و نواحي 123 گانه كلانشهر تهران)
مديريت هوشمند پسمانداري در راستاي نيل به اهداف شهر الكترونيك
نقش سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در ايجاد شهر الكترونيك
مزاياي ساختمان هوشمند با استفاده از پروتكل KNX
بررسي عملكرد مدارس هوشمند شهرستان ساري از ديدگاه دبيران
بررسي و مقايسه امكانات آموزش الكترونيكي مدارس حوزه شهري و روستايي غرب استان مازندران (مطالعه موردي شهرستان هاي نور، نوشهر، چالوس)
بررسي راهكارهاي مقاوم سازي مراكز داده در برابر تهديدات الكترومغناطيسي
يادگيري سيار در قرن بيست و يك: رويكرد ها و نظرات
ثبت اطلاعات مصرف دارو در پرونده سلامت الكترونيك افراد به كمك شبكه هاي حسگر
Equipped E-cp Core of E-city to Learning Automata with the aims of quality of service
ارزيابي ميزان تحقق ارائه خدمات الكترونيكي در شهرداري هاي مراكز استان هاي ايران
كنتور هاي هوشمند گاز يكي از زيرساختهاي اساسي شهرهاي الكترونيك
ارزيابي عملكرد هوش جمعي در بهينه سازي مسأله اسكان موقت پس از زلزله
نظارت ترافيكي مبتني بر شبكه هاي بين خودرويي
ارائه يك چارچوب جهت انتخاب خدمات مبتني بر تكنولوژي محاسبات ابري در بانكداري الكترونيك
ايمن سازي سيستم گاز رساني شهري و منازل مسكوني در برابر زلزله با سنسورهاي هوشمند زلزله
كارت هوشمند مبتني بر پروتكل احراز هويت رمز عبور
شناخت خانه هاي هوشمند و بررسي نقش آنها در شهر الكترونيك
بررسي حريم خصوصي و حمايت داده هاي محيط سايبري در مقررات كيفري ايران با نگاهي تطبيقي به مقررات كيفري كشورهاي آلمان، انگلستان و ايتاليا
مجتمع سازي پايگاه داده هاي ناهمگن در شهرهاي الكتورنيك با استفاد از آنتولوژي
طراحي مفهومي زير ساختار داده هاي مكاني به منظور استفاده در شهر الكترونيك و تعيين ضوابط اجرايي در يك منطقه محدود
چالش ها و راهكارهاي حقوق تجارت الكترونيك در ايران با نگاهي به كشورهاي توسعه يافته
بانكداري الكترونيك و تاثير آن بر عوامل موثر بر رضايت مشتريان
بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايتمندي دانشجويان در استفاده از پايگاه هاي شهروند الكترونيك با استفاده از مدل كانو مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
تدوين متدلوژي عمومي ارزيابي خدمات الكترونيك
بهبود مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم با كمك الگوريتم بهينه سازي مورچه ها
ارئه مدل مفهومي معماري سازماني سرويسگران براي دولت الكترونيك محلي (شهرداري الكترونيك)
فوايد و موانع دوركاري و الزامات راه اندازي آن
روشي جديد براي تشخيص چهره و چشم مبتني بر ويژگيهاي هار
جايابي نيروگاه هاي توليد پراكنده ( DG و CHP) از ديدگاه پدافند غير عامل در شهر الكترونيك
بهينه سازي امنيت پايگاه هاي اينترنتي در شهر الكترونيك
ارزيابي ميزان آمادگي الكترونيكي جهت استقرار در شهر الكترونيك (مطالعه موردي: سازمان خدمات كشاورزي)
ارائه يك پروتكل اكتساب اطلاعات ترافيكي در محيط هاي شهري مبتني بر ارتباطات خودرويي و شبكه هاي WiMAX
بررسي تأثير پادكست به شيوه مشاركتي بر ميزان يادگيري، يادداري و آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان سال دوم راهنمايي شهر ايلام
بررسي سطح بلوغ سيستم هاي مديريت دانش در شهرداري رشت
كاربرد معماري سرويس گرا درسكوي شهر الكترونيك
ارايه يك سيستم تشخيص هويت بيومتريك چند عامله جهت استفاده در سيستم ها ي تشخيص هويت بلادرنگ
ارزيابي كيفيت وب سايت هاي شهرهاي الكترونيكي ايران
تشكيل ماتريس SWOT جهت شفاف سازي جايگاه شهروند الكترونيك در ايران
پشتيباني از قابليت تحرك با استفاده از قابليت همكاري گره ها در مسيريابي شبكه هاي حسگر بي سيم
طراحي و پياده سازي پرونده سلامت بيمار با استفاده از كارت هوشمند
بررسي نگرش دانشجويان براي بكارگيري مدل هاي آموزش الكترونيكي و ارائه مدل تركيبي (مطالعه موردي: دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان)
بررسي تأثير بانكداري الكترونيك بر عملكرد بانك ملت
ارائه راهكاري به منظور جستجو در كتابخانه هاي تصاوير ديجيتال شهر الكترونيك توسط بازيابي مبتني بر محتواي تصاوير
رتبه دهي وضعيت همراه بانك در بانك هاي ايران و تحليل SWOT بانك برتر
ايجاد يك طبقه بند خودكار متون زبان فارسي به منظور استفاده در كتابخانه هاي ديجيتال شهر الكترونيك
Language detection for classification and content-based web pages filtering
پياده سازي يك سيستم خبره انسان نما با هدف تأثير پذيري شخصيت و غربزده در مكالمات شهروند الكترونيكي با پزشك مجازي در راستاي ايجاد دنياي مجازي در شهر الكترونيك
فوايد و معضلات احتمالي سايت هاي اجتماعي مانند فيس بوك
طراحي الگوريتم فازي تطابق هسَتان شناسي در تعاملات تجاري الكترونيك
يك سيستم مكانيزه پستي براي يك شهر الكترونيك
روش نوين در نمايش گراف مفهومي و آنتولوژيك اسناد
كنترل زمان بندي چراغ راهنمايي در يك تقاطع منفرد با استفاده از منطق فازي
ارتباط ميان اعتماد مشتري به وب سايت و رضايت مشتري از تجارت الكترونيك (مطالعه موردي: شركت رانيران ساوه)
عوامل اثر گذار خريداران و فروشگاه هاي الكترونيك در خريد الكترونيك شهرستان ساوه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید