انتشار مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي مصالح ساختماني و تكنولوژي هاي نوين در مهندسي عمران

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي مصالح ساختماني و تكنولوژي هاي نوين در مهندسي عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش منطقه اي مصالح ساختماني و تكنولوژي هاي نوين در مهندسي عمران، 1 و 2 اسفند 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 86 عنوان مقاله تخصصی شامل 826 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش منطقه اي مصالح ساختماني و تكنولوژي هاي نوين در مهندسي عمران

 

 

بررسي عملكرد ديواره آببند بتن پلاستيكي فونداسيون سد نهند
سد هاي زير زميني راهكاري مناسب براي حل منابع آب شيرين
بررسي عملكرد سازه هاي قاب سبك فولادي (LSF) به عنوان جايگزين روش هاي سنتي
بررسي تغييرات سطح ايستابي بر عملكرد زهكشهاي زير زميني دشت تبريز
تكنولوژي اجرايي ديوار آب بند در سدهاي خاكي
بررسي آزمايشگاهي استفاده از كاتيون كلسيم براي كنترل تورم خاك رس كهريزك
بررسي آزمايشگاهي استفاده از كاتيون باريم براي كنترل تورم خاك رس كهريزك
مقايسه عملكرد سيستم قاب خمشي و مهاربندي فولادي درمقابل انهدام پيش رونده
بررسي مقاومت شيميايي ژئوممبرينها
تعيين مقادير بهينه مربوط به ابعاد سازه گلخانه اي فرم ونلو براي بارگذاري هاي موجود در ايران
روش اجراي جت گروتينگ و فورپولينگ در پروژه قطعه يك تونل امامزاده هاشم(ع)
كاربرد ابزار دقيق در پروژه هاي سدسازي
آشنايي با بتن پودري واكنش پذير به عنوان نوعي بتن جديد
بررسي مزاياي سبك سازي با استفاده از سيستم Drywall در تحليل لرزه اي ساختمان
مقايسه اصطكاك جداري بدنه شمعها در مواجهه با بار كششي و فشاري
برآورد عمق آبشستگي با دبي سيلاب طرح بدست آمده از روش هاي تجربي و مدل Hec-Hms و مقايسه با مدل Hec-Ras (مطالعه موردي پل رودخانه چالوس)
آناليز ارتعاشات آزاد يك صفحه مستطيلي كامپوزيتي سه لايه متقارن با شرايط تكيه گاهي ساده
بررسي سيستم مقاوم سازي سازه در مقابل بارهاي جانبي وبكارگيري آن در سازه هاي بنايي، فلزي و بتني در سطح شهر اهواز
معرفي نانوتكنولوژي در مهندسي عمران با تاكيد بر نانوبتن
كنترل غير فعال سازه ها با ميراگر جرمي تنظيم شده (TMD)
روش جديد تقويت پي هاي سطحي و ابنيه تاريخي توسط ريز شمع هاي پيش كشيده
بررسي عملكرد ريز شمع هاي قائم و نقش آنها در بهبود ظرفيت باربري خاك
پيش آب اندازي (غرقاب) خاكهاي رمبنده و فرايند بررسي پديده هاي بروز نموده مطالعه موردي _كانال اصلي خدا آفرين
بررسي لوله هاي پنج (pex-Al-pex) در شبكه هاي آبرساني و سيستم داخلي ساختمان
معماري و فن آوري در صنعت ساختمان
كاربرد تحليل خطر پذيري در سايتهاي مخازن ذخيره نفت بعنوان روشي نوين جهت مطالعات پدافند غيرعامل (مطالعه موردي يك سايت ذخيره نفت در جنوب كشور)
روشي نوين در مدلسازي و تحليل اثر انفجار بر مخازن فولادي مهارنشده روزميني نفتي (مطالعه موردي مخزني در جنوب كشور)
بررسي كاهش ميزان حدمايع خاك رس با افزايش غلظت نمك
بررسي و مقايسه سازه ي گلخانه اي فرم ونلو با سازه گلخانه اي با سقف قوس دار
ساخت پكيچ جديد تصفيه آب براي تهيه آب اشاميدني در جوامع كوچك
روشهاي تعادل حدي در تحليل پايداري شيبها و مقايسه آنها
كامپوزيت هاي چوب- سيمان به عنوان ماده مهندسي
تكنيك كاهش مقاومت برشي در تحليل پايداري شيبهاي خاكي
بررسي تأثير زاويه برخورد زلزله بر پارامتر شكل پذيري لرزه اي در سازه هاي غيرالاستيك
تكنولوژي سيستم هاي سقف جديد و پيشرفته عرشه فولادي
كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي بهره برداري از سدهاي چند مخزني
بررسي تحليل پوش اور در قاب هاي فولادي سه بعدي
بررسي روشهاي تحليل پوش آور سنتي و پيشرفته روي قابهاي فولادي خمشي
بررسي قيمت تمام شده واقعي عمليات آجركاري در فعاليتهاي ساختماني و مقايسه آن با قيمتهاي فهرست بهاي ابنيه (نمونه مطالعاتي سال 1387)
بررسي رفتار لرزهاي ريزشمعهاي مايل در خاكهاي روانگرا
تحليل دو بعدي المان محدود تاثير پلاستيسيته بر روي اندركنش لرزهاي سازه خاك-ريز شمع
مدلسازي فونداسيون ريزشمع براي بررسي تاثير اتصال سر و نوك ريزشمع بر رفتار لرزهاي آن
بررسي قيمت تمام شده واقعي عمليات بتن ريزي در فعاليتهاي ساختماني و مقايسه آن با قيمتهاي فهرست بهاي ابنيه (نمونه مطالعاتي سال 1387)
تحليل و بررسي سيستم هاي حمل ونقل عمومي در شهر مقدس قم
عمليات اجرايي سدهاي خاكي( مطالعه موردي سد ستارخان اهر)
استفاده از فن آوري هاي نوين در ساختمان
كاربردهاي دياتوميت به عنوان سنگدانه سبك قابل استفاده در بتن در استان آذربايجان شرقي
تكنولوژي نوين و هوشمند ساختمان در عصر حاضر
مديريت مناسب رفع و دفن زباله
پاسخ سازه هاي فولادي به سبب تسليم شدن كف ستون ها
تحليل و مدلسازي اندر كنش سازه و سيال در مخازن فولادي مهارنشده روزميني نفتي تحت بارگذاري انفجاري (مطالعه موردي مخزني در جنوب كشور)
نقش سد ستارخان در توسعه بخش كشاورزي و سلامت محيط زيست
بررسي ارتباط بين لندفرمهاي زمين شناسي و كيفيت سنگدانه ها در دو حوضه خرم آباد و قلعه شاهين
مطالعه آزمايشگاهي خواص ژئوتكنيكي خاك رس اصلاح شده با گچ و آهك
مطالعات آزمايشگاهي مخلوطهاي آسفالتي اصلاح نشده و اصلاح شده با پليمرsbr تحت آزمايش خزش ديناميكي
تعيين آلودگي بالاست با استفاده از رادار نفوذي زمين (GPR)
زلزله و مقاوم سازي ساختمان هاي بنايي (بررسي موردي سيستم FRP)
ارزيابي اقتصادي قابهاي خمشي بتن آرمه متعارف با شكل پذيريهاي مختلف
بررسي ملزومات طراحي و اجرايي سدهاي خاكي، تخريب و روش هاي مقابله با تكيه بر مقوله زلزله
بررسي، تحليل و راه كارهاي مقابله با عوامل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني
صنعتي سازي در ساختمان
نسبت باربري كاليفرنياي سنگدانه هاي بتن بازيافت شده
سمنت پلاست وخواص آن به عنوان سنگي مصنوعي
بررسي اثر زاويه اصطكاك داخلي و مدول الاستيسيته خاك برروي پايداري روش Tie-Back با استفاده از مدلسازي عددي سه بعدي (مورد مطالعاتي سيستم سازه نگهبان برج مالي مشهد)
حل مساله بهينه سازي لوله هاي فشار قوي انتقال آب با استفاده از الگوريتم كلوني مورچگان
بررسي و مقايسه رفتار لرزه اي اتصالات خمشي نوين در سازه هاي فولادي
به كارگيري بتن هاي غلتكي در سد سازي با توجه به موقعيت پروژه
تخمين تنش هاي حرارتي در سدهاي بتن غلتكي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
Evaluation the Nonlinear behaviour of some lateral force resisting system by performance levels
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب خمشي بتني ويژه با استفاده از منحني طيف ظرفيت
مقايسه ضوابط طراحي مخازن زميني ( نشريه 123 سازمان مديريت و برنامه ريزي با ACI-350)
ارزيابي مدلهاي پيش بيني شكست زودرس در تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با صفحات FRP
تحليل اقتصادي روشهاي متداول نمكزدايي آب دريا
تاثيراندازه خرده بردهاي ضايعاتي الك ۴ تا ٢٠ برروي خصوصيات مكانيكي ملات سيماني
بررسي رفتارهاي زلزله هاي نزديك گسل
برآورد پتانسيل روانگرايي خاك هاي ريز دانه با روش مقاومت نفوذ استاندارد در مسير خط 2 متروي تبريز
بررسي رفتار نمونه هاي بتن اليافي تهيه شده با الياف گوناگون
بتن خود تراكم سبك اصلاح شده با پليمر براي منابع آب هوايي
گزارش آماده سازي قايق بتني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند
استفاده از الياف در بتن
مدلسازي رسوبگذاري مخزن سد ماكو با استفاده از MIKE3
بررسي آزمايشگاهي اثر پارامترهاي مختلف در پايداري شيروانيهاي مسلح شده با ميل مهار
مقايسه سيستم هاي قاب محيطي ساده و قاب محيطي مهاربندي شده با نگرش بر پديده لنگي برش
زلزله و بررسي سيستم مديريت آن در ايران و ژاپن
بررسي رفتار اتصال نيمه صلب تير به ستون با ورق هاي نشيمن و فوقاني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید