برگزیدگان جشنواره نقد کتاب معرفی شدند

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره «نقد کتاب» معرفی شدند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این دوره از جشنواره نقد کتاب، هفت اثر برگزیده و 16 اثر شایسته تقدیر شدند.

بنا بر اعلام،‌ در دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب 630 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از آن میان، 559 مقاله قابل بررسی بودند و وارد چرخه داوری شدند. همچنین آثار در 16 گروه «کلیات و اطلاع‌رسانی»، «میراث‌پژوهی»، «فلسفه، کلام و عرفان»، «علوم تربیتی و روانشناسی»، «دین»، «علوم اجتماعی»، «زبان»، «علوم و فنون»، «هنر»، «ادبیات فارسی»، «ادبیات داستانی»، «شعر»، «ادبیات عربی»، «ایران و اسلام»، «تاریخ و جغرافیا» و «کودک و نوجوان» مورد بررسی قرار گرفتند.

برگزیدگان و شایستگان تقدیر جشنواره نقد کتاب به شرح زیر هستند:

کلیات و اطلاع‌رسانی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب‌های تألیفی: موردپژوهی کتاب مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی»، مظفر چشمه سهرابی، فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

میراث‌پژوهی

در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته‌ تقدیر شناخته شدند:

«نقدی بر تصحیح تازۀ خزانۀ‌ عامره»، مهدی رحیم‌پور، فصلنامه نقد کتاب میراث، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

«نقدی بر چاپ تازۀ التنویر فی‌الطب»، علی صفری آق قلعه، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393

 

فلسفه، کلام و عرفان

الف) فلسفه اسلامی

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«تحلیل نظریه‌های علم دینی و آزمون الگوی حکمی اجتهادی در تولید علوم انسانی»، سیدمحمدتقی موحدابطحی، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال اول، شماره 1و 2، بهار و تابستان 1393.

ب) کلام

در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته‌ تقدیر شناخته شدند:

«از شمس‌­الدین کشی تا ابن رُشد شیعی!، بررسی کتاب شیعه‌شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی»، حمید عطائی‌ نظری، آینه پژوهش، سال بیست و پنجم، شماره 2، خرداد و تیر 1393.

«خاستگاه‌های فلسفه دین در ادیان ابراهیمی»، بهنام اکبری، فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

دین

الف) علوم قرآنی و حدیث

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«بررسی و نقد مبانی قرآنی احمد صبحی منصور در انحصار منبعیت قرآن با تأکید بر کتاب القرآن و کفی مصدر التشریع الاسلام»، راضیه مظفری و مجید معارف، پژوهشنامه ثقلین، دوره اول، شماره 1، بهار 1393.

ب) کلیات اسلام

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«بررسی کتاب اندیشه اسلامی 1»، غلامرضا کسایی و جلال رحیمیان، اندیشه دینی، شماره 51، دوره 14، تابستان 1393.

علوم اجتماعی

الف) جامعه‌شناسی

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«بازنمایی جامعه‌شناسی عینیت‌گرا در کالبد جامعه‌شناسی انتقادی»، محمد امین قانعی‌راد، فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

ب) ارتباطات

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه‌ای مانوئل کاستلز»، عبدالرسول دیوسالار، فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

زبان

الف) زبانشناسی

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«نقد و معرفی رده‌شناسی زبان‌های ایرانی»، محمد راسخ مهند، نشریه زبان‌ها و گویش‌های­ ایرانی ویژه‌نامه نامه فرهنگستان، شماره 4، پاییز 1393.

ب) زبان‌های باستانی

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«نقد و بررسی ترجمه صادق هدایت از زند وهومن یسن»، سیمین دخت گودرزی، فصلنامه پژوهش‌­های نقد ادبی و سبک‌شناسی، شماره 15، بهار 1393.

علوم و فنون

الف) تاریخ علم

در این حوزه یک اثر برگزیده شناخته شد:

«کی گوش می­‌کند به سروش پیام ما»، یونس کرامتی، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

ب) زیست‌شناسی

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«تلاش جوانان ایرانی برای معرفی شگفتی‌های سرزمین مادری»، حسن سالاری، فصلنامه نقد کتاب علوم محض و کاربردی، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

هنر

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«اول و آخر تویی ما در میان: مروری بر کتاب تاریخ پارچه و نساجی در ایران»، پروین بابایی، فصلنامه نقد کتاب هنر، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

ادبیات فارسی

الف) متون کهن

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:

«اهمیت تلفظ برخی از واژه­‌ها در تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه»، وحید عیدگاه طرقبه­‌ای، گزارش میراث، سال هشتم، شماره 1 و 2، فروردین و تیر 1393.

«بررسی و نقد هفت تصحیح دیوان حافظ»، سعید لیان، نامه فرهنگستان، سال سیزدهم، شماره 3، بهار 1393.

ب) نقد ادبی

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«تاریخ‌گرایی نو: بررسی کتاب تاریخ بیهقی در بوته نقد جدید»، قدسیه رضوانیان، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1393.

ادبیات داستانی

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«فراداستان تاریخ‌نگارانه؛ مطالعه موردی: مارمولکی که ماه را بلعید»، غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان و سروناز ملک، ادب‌پژوهی، شماره 27، بهار 1393.

ایران و اسلام

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«سُلی شاهوار، گاد گیلبار و بوریس موروزوف: بهائیان ایران، جنوب خزر و قفقاز»، سیدمقداد نبوی رضوی، فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلام، سال اول، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393.

تاریخ و جغرافیا

در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شناخته شد:

«کاربرد منابع در کتاب درسی تاریخ معاصر ایران سال سوم دبیرستان، مطالعه موردی درس 10 و 11»، محمد گودرزی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

«نقد و بررسی وضعیت سیاسی خراسان در دوره جانشینان نادر»، محسن رحمتی، فصلنامه نقد کتاب تاریخ، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

کودک و نوجوان

در این حوزه یک اثر شایسته‌ تقدیر شناخته شد:

«خط و رسم عاشقی: تأملی بر رسم‌­الخط قصه­‌های عاشقانه ایرانی»، مهدی شعبانی، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393.

بخش جنبی

در این دوره از جشنواره نقد کتاب قاسم هاشمی‌نژاد به پاس سال‌ها فعالیت در عرصه نقد به عنوان منتقد پیشکسوت و مسعود راستی‌پور به عنوان منتقد جوان، شایسته‌ قدردانی شناخته شدند. همچنین نشریه «نگاه نو» به پاس 25 سال فعالیت در حوزه فرهنگی و هنری با نگاه ویژه به کتاب و نقد کتاب به عنوان نشریه شایسته‌ قدردانی معرفی شد.

آیین پایانی دوازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در حال برگزاری است.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید