فراخوان فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی

مجله میکروب شناسی مواد غذائی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و بصورت فصلنامه منتشر می شود. مقالات ارسالی در زمینه های مختلف و مرتبط با میکروب شناسی مواد غذائی شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، بیماریهای غذا زاد ،امنیت غذائی، بیماریهای منتقله از غذا، میکروب شناسی صنعتی مواد غذائی و… قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ تلاش بر این است که بررسی مقالات در کوتاهترین زمان و با حفظ دقت انجام پذیرد و پذیرش مقاله بر اساس نظر داوران، طی ۳ ماه پس از ارسال آن صورت پذیرد.

از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و شرایط ارائه دست نوشته های ارزشمند خود به پایگاه اطلاع رسانی ژورنال مراجعه نمایند.

[اطلاعات کامل ژورنال]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید