مجموعه مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران در سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه آموزش مهندسی ایران در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ این فصلنامه در حوزه های علوم فیزیکی و مهندسی،انرژی و قدرت، انرژی الکتریکی، انرژی و مهندسی هسته ای،مهندسی مواد، مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی،مهندسی معدن، مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی،مهندسی ایمنی، مهندسی بیوشیمی، مهندسی شیمی (عمومی)، مهندسی عمران و سازه، مهندسی آب و هیدرولوژی، مهندسی حفاظت در مقابل آتش، مهندسی راه و ترابری، مهندسی سازه، مهندسی عمران (عمومی)، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی رسانه، مهندسی صنایع، مهندسی عمومی، مهندسی مکانیک، مهندسی نساجی، آموزش به زبان انگلیسی توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 لازم به ذکر است فصلنامه آموزش مهندسی ایران تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

 فهرست مقالات منتشر شده ژورنال :

دوره 16، شماره 64:

۱. سازکار ارزیابی بیرونی برنامه های آموزش مهندسی ایران 

۲. تعامل مدرس و دانشجو درکارگاه طراحی معماری (تفکر انتقادی مدرس و تفکر خلاق دانشجو) 

۳. بررسی رابطه انعطاف پذیری استادان و یادگیری فعال دانشجویان 

۴. بررسی میزان آگاهی اعضای هیئت علمی گروههای فنی و مهندسی دانشگاههای اصفهان و صنعتی اصفهان از مؤلفه های اساسی نوآوری برنامه ریزی درسی و میزان کاربست آنها 

۵. الگوسازی صلاحیتهای اعضای هیئت علمی برای آموزش پایداری با استفاده از تحلیل پویاییهای سیستم 

۶. تأثیر دورههای آموزشی فنی در بهبود سطح مهارت کارکنان شبکه خدمات پس از فروش صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک) 

۷. بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهSEE طی سالهای 2011-1991 

 

دوره 16، شماره 63:

۱. لزوم توجه دانشکدههای مهندسی به علوم انسانی 

۲. چشم انداز جهانی چالشهای آموزش و پژوهش مهندسی و توسعه پایدار 

۳. نقش شناسایی شاخصهای ارزیابی فناوری در توسعه آموزشهای مهندسی 

۴. ارزیابی و تحلیل مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی 

۵. تحلیل کاربرد و تأثیر منابع قدرت در موقعیتهای یادگیری آموزش عالی مهندسی

۶. نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت * آموزش عالی، موردپژوهی : آموزش مهندسی برق گرایش قدرت 

۷. معرفی چارچوبی برای شناسایی و تحلیل خطای دانشجویان مهندسی در حل معادلات دیفرانسیل: مدل تحلیل خطای بافت 

دوره 16، شماره 62:

۱. افقهای نو در مهندسی کنترل 

۲. مروری بر روند تحلیل و طراحی سیستمهای کنترل: وضعیت کنونی وآینده 

۳. شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق 

۴. فوتونیک هزاره جدید در علوم زیستی 

۵. فناوری حافظه های نیمه هادی فرار: گذشته، حال و آینده 

۶. طراحی الکترونیک در سطح سیستم: زمینه های پیدایش و راهکارهای به رهبرداری

۷. تصویرنگاری پزشکی: سیستمهای موجود و روشهای مطرح درتحلیل تصاویر 

 دوره 16، شماره 61:

۱. تبیین عوامل موثربرفرایند تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی دردانشگاه : تفاوت محیطهای مهندسی و غیرمهندسی 

۲. جایگاه تفکر خلاق درآموزش مهندسی ایران 

۳. روشگانی برای تولیدوبهبود برنامه های درسی میان رشته ای دوره های کارشناسی ارشدآموزش مهندسی درایران 

۴. رویکردآینده پژوهانه درسیاستگذاری دانشگاه های صنعتی مبتنی برپویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی 

۵. مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته های مهندسی ازکیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛موردمطالعه:دانشگاه هرمزگان 

۶. راهبردهای شناختی طراحان درآموزش معماری 

۷. تحلیل کیفیت نتایج حاصل ازدوره های کارآموزی؛موردمطالعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز 

۸. تلمبه آبکش شاهکارمهندسی ازقرن ششم (ه.ش) 

مقالات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید