فراخوان جايزه ملي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي

اين جايزه در چهار بخش ايده هاي برتر، مقاله برتر، اختراع برتر و پايان نامه برتر در حوزه سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي برگزار خواهد شد و اهداي جوايز همزمان با اولين جشنواره ملي سلولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي در پايان ارديبهشت ۱۳۹۵، صورت مي گيرد.
 
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ اين فراخوان از يكم آذر ماه لغايت ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ برگزار مي گردد. 
 
 
 شرايط متقاضيان شركت براي اين جايزه :

۱-    شرايط متقاضيان جهت شركت در بخش مقاله برتر به شرح ذيل است:(لينك ثبت نام)

Ø متقاضي بايد اسم اول مقاله باشد.

Ø اولين آدرس مكاتبات ذكر شده در مقاله، كشور جمهوري اسلامي ايران باشد.

Ø متقاضي شركت كننده بايستي تا زمان شروع فراخوان زير ۳۵ سال تمام باشد.

Ø تاريخ چاپ مقاله مربوط به سالهاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ باشد.

Ø زمينه تخصصي مقاله بايستي در حوزه هاي علوم پايه سلول­هاي بنيادي, پزشكي باز ساختي, سلول درماني و درمان بر پايه سلول هاي ايمني باشد.

  • ۵ سكه تمام بهار آزادي به عنوان جايزه اين بخش درنظر گرفته شده است.

۲-    شرايط متقاضيان جهت شركت در بخش پايان نامه برتر به شرح ذيل است: (لينك ثبت نام)

Ø در زمان شروع فراخوان، بيش از يكسال از زمان فارغ التحصيل متقاضي نگذشته باشد.

Ø تنها پايان نامه هايي كه داراي صورتجلسه دفاع مي باشند در اين بخش مورد بررسي قرار مي گيرند.

Ø متقاضي بايستي حداقل ۲ مقاله پذيرفته شده مستخرج از پايان نامه با شرايط زير را داشته باشد:

o       ضريب تاثير يكي از مقالات بالاي ۲ و ضريب تاثير مقاله دوم بالاي ۴ باشد. ثبت اختراع بين المللي معادل مقاله با ضريب تاثير بالاي ۴ مي باشد.

  • ۵ سكه تمام بهار آزادي به عنوان جايزه اين بخش درنظر گرفته شده است.

۳-    متقاضيان جهت شركت در بخش اختراع برتر بايستي گواهي ثبت اختراع بين المللي داشته و فرم فناوري را تكميل و ارسال نمايند. ۵ سكه تمام بهار آزادي به عنوان جايزه اين بخش درنظر گرفته شده است.(لينك ثبت نام)

 ۴-    شرايط متقاضيان جهت شركت در بخش ايده هاي برتر به شرح ذيل است:(لينك ثبت نام)

Ø در زمان شروع فراخوان، متقاضي بايستي دانشجو باشد.

Ø هر متقاضي مي تواند تنها يك ايده ثبت نمايد.

Ø محل انجام ايده بايستي مشخص باشد.

Ø جوايز برگزيدگان:

o       نفر اول: ۵سكه تمام بهار آزادي

o       نفر دوم: ۴ سكه تمام بهار آزادي

o       نفر سوم: ۳ سكه تمام بهار آزادي

o       نفر چهارم تا دهم: يك سكه تمام بهار آزادي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید