انتشار مجموعه مقالات فصلنامه میکروب شناسی مواد غذایی در سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه میکروب شناسی مواد غذایی در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با میکروب شناسی مواد غذائی شامل باکتری ها، ویروس ها، انگل ها، بیماریهای غذا زاد ،امنیت غذائی، بیماریهای منتقله از غذا، میکروب شناسی صنعتی مواد غذائی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به زبان فارسی انتشار می یابد، کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.
لازم به ذکر است ، فصلنامه میکروب شناسی مواد غذایی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 1،شماره 1:

۱. بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس جعفری بر روی تعدادی از باکتری های عامل فساد و بیماری زای غذایی

۲. ردیابی انواع ژن های حدت در سروتیپ های سالمونلا تیفی موریوم و سالمونلا آنتریتیدیس جدا شده از گوشت مرغ در استان چهارمحال و بختیاری

۳. اثر ضد میکریبی بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) بر روی سالمونلا تیفی موریوم ولیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی

۴. مطالعه اثرات ضد قارچی اسانس گل بی مرگ (.Helichrysum arenarium L) بر رشد کاندیدا آلبیکنز و ساکارومایسز سرویسیه

۵. گزارش آلودگی آب پرتقال پاستوریزه به باکتری Bacillus licheniformis

۶. بررسی میزان تأثیر نانو اسانس های گیاه زیره سبز و مرزه بر روی گونه های آسپرژیلوس جذا شده از پودر ماهی تولیدی کارخانجات استان مازندران

۷. بررسی تأثیر دود مایع و اسانس شیره درخت بنه (Pistacia atlantica Subsp. Kurdica) بر لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

۸. مطالعه تغییرات بار میکروبی، پوترسین و هیستامین در عضله ماهی شوریده (Otolithes ruber) در شرایط نگهدرای در یخ

 

دوره 1،شماره 2:

۱. کیفیت میکروبی و شیمیایی ماست پاستوریزه تولیدی کارخانه های لبنی استان زنجان بین سال های 1390 تا 1392

۲. بررسی آلودگی برخی انواع آب میوه به باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس با استفاده از روش PCR و RFLP

۳. مطالعه آلودگی برخی فرآورده های دریائی به آنروموناس هیدروفیلا با تأکید بر گونه و فصل

۴. مقایسه اثر نانوسیل و آب اکسیژنه در کاهش با راشریشیاکلی سطح پوسته تخم مرغ

۵. ارزیابی وضعیت میکروبی عرقیات گیاهی عرضه شده در کاشان در سال 1391

۶. خواص ضد باکتریایی اسانس برگ شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) بر میکروارگانیسم های بیماری زای مواد غذایی

۷. مقایسه واکنش زنجیره ای پلیمراز و کشت برای تشخیص سودوموناس آنروجینوزا و اشریشیاکلی در آب های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده  

دوره 1،شماره 3:

۱. مطالعه فراوانی ژن حدت hlyA باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در سبزیجات تازه با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز

۲. تعیین میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیرخام تولیدی استان قزوین به روش الایزا و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

۳. جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب میوه از خاک

۴. مطالعه میزان آلودگی پنیرهای سنتی شهرستان مراغه به باکتری اشریشیاکلی (O(157):H(7

۵. مطالعه آلودگی میکروبی بستنی های سنتی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

۶. مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) بر ممانعت از رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه در گوشت قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال

۷. شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت و فراورده های گوشتی

۸. مطالعه استفاده از نیسین در کنترل رشد استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید