فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

این نشریه علمی پژوهشی با بهره ­گیری از توان علمی اساتید و محققان صاحب­ نام کشور در عرصه اقتصاد و مدیریت شهری پس از دریافت مقالات وزین علمی صاحب­نظران متعدد در حوزه ­های مرتبط با اقتصاد و مدیریت شهری، توسعه پایدار شهری، اقتصاد مقاومتی ، مالیه شهری، مدیریت شهری، بانکداری، حمل ونقل شهری، اقتصاد گردشگری، آموزش و اقتصاد شهری با بررسی کارشناسانه، داوری و تایید هیات تحریریه، اقدام به نشر این یافته های علمی و کاربردی می ­نماید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ اهم موضوعاتی که در صدر توجهات تخصصی این نشریه علمی- پژوهشی قرار گرفته، شامل موارد زیر است:

حوزه­ های اقتصاد مقاومتی:

  • تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری
  • ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت شهری در مقابل بحران‌های داخلی و بین‌المللی
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بومی‌سازی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد و مدیریت شهری
  • و…

حوزه ­های بانکی و بازار سرمایه

  • تبیین کارکردهای عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی در اقتصاد و مدیریت شهری
  • ارائه راهکارهای عملیاتی ارتقاء شفافیت نظام بانکی و رابطه آن با مدیریت شهری
  • راهکارهای مدیریت ریسک سرمایه­ گذاری­ های شهری
  • و…

[اطلاعات کامل ژورنال]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید