نشريه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر

نشريه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر، اولين دو فصلنامه­ موجود در زمينه­ اكولوژي منظر مي­باشد. اين نشريه بر مطالعات اكولوژيكي، محيطي و مهندسي در مقياس منظر تمركز دارد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ نشريه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر با ايده­ تلفيق دانش منظر با دو حوزه­ اكولوژي و طراحي مهندسي شكل گرفته است تا از اين رهگذر، كيفيت محيط را بهبود بخشد  و با ارائه­ راه­كارهاي بهينه، گام موثري در جهت مرمت طبيعت بردارد.

موضوعات مورد بحث اين نشريه در حوزه­ هاي زير مي­گنجد:

·         اكولوژي منظر

·         طراحي اكولوژيكي منظر

·         طراحي محيط و منظر

·         مرمت منظر

·         برنامه­ ريزي در مقياس منظر

·         ارزيابي اكولوژيكي و بصري

·         مهندسي اكولوژي

·         استفاده از مهندسي زمين­ شناسي، ژئوتكنيكي، زلزله و هيدرولوژيكي در طراحي منظر

·         پيمايش زمين

[اطلاعات کامل ژورنال]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید