فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، فصلنامه ای علمی -پژوهشی به صاحب امتیازی باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان می باشد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ از موضوعات تخصصی بدین محورها می توان اشاره کرد:

  • خلاقيت و نوآوري از جنبه‏ هاي روان‏شناختي، علوم شناختي، علوم تربيتي و آموزشي (خلاقيت شناسي روان‏شناختي، خلاقيت شناسي پرورشي)
  • خلاقيت و نوآوري از جنبه ‏هاي مديريتي، سازماني و صنعتي، مديريت خلاقيت و نوآوري، خلاقيت شناسي سازماني و مديريتي
  • روش‏ها و فنون خلاقيت و نوآوري، مهندسي خلاقيت و نوآوري
  • خلاقيت و نوآوري از جنبه ‏هاي فرهنگي و اجتماعي (خلاقيت شناسي جامعه شناختي)
  • و….

 [اطلاعات کامل فصلنامه]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید