فراخوان نشریه مهندسی سازه و ساخت

نشریه مهندسی سازه و ساخت،نشریه علمی پژوهشی در مباحث مرتبط با مهندسی سازه، مهندسی عمران،مهندسی زلزله،مهندسی مدیریت پروژه و ساخت است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ انجمن مهندسي سازه ايران به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي سطح علمي در حوزه مهندسي سازه و ساخت و ارائه دستاوردهاي علمي-پژوهشي پژوهشگران كشور اقدام به انتشار نشريه مهندسي سازه و ساخت با مجوز كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ 1392/9/20 به شماره نامه 3/18/527972 نموده است.

از كليه پژوهشگران و مولفان دعوت ميگردد مقالات خود را در زمينه مهندسي سازه و ساخت از طريق لينك ارسال مقاله در وبسايت نشريه ارسال نمايند.

[اطلاعات کامل ژورنال]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید