انتشار کتاب هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی

کتاب هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی با تالیف  دکتر همایون کتیبه در  تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛  کتاب “هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی” کتابی است در راستای راهنمایی، آموزش، و حل مسائل مهندسی مرتبط با مبحث آب‌های زیرزمینی و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها. کشور ما در منطقه‌ای خشک از کره زمین واقع شده و از دیرباز مردم ایران، در تامین آب مورد نیاز خود، وابستگی خاصی به منابع آب زیرزمینی داشته‌اند. این کتاب مشتمل بر ۹ فصل، مورد استفاده دانشجویان و دست‌اندرکاران مهندسی منابع آب زیرزمینی می‌باشد. در فصل اول کتاب مفاهیم اولیه و تعاریف و ویژگی‌های سفره آب‌های زیرزمینی مطرح شده است. در فصل دوم کتاب به قوانین حاکم بر حرکت آب در محیط آب زیرزمینی پرداخته شده و در فصل سوم روش‌های حفاری چاه‌های آب و موارد کاربرد هر روش مد نظر قرار گرفته است. فصل چهارم به هیدرولیک چاه‌های آب و فصل پنجم به افت در چاه آب اختصاص دارد. فصل ششم کتاب به طراحی چاه آب و فصل هشتم به هیدروشیمی آب زیرزمینی پرداخته است. نهایتاً در فصل نهم بحث تداخل آب شور و شیرین طرح و بحث گردیده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید