فراخوان جذب هيات علمي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برای جذب هیات علمی پژوهشی فراخوان داد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد برای تکمیل کادر هیات علمی پژوهشی مراکز توسعه تحقيقات باليني و برخی از مراکز تحقيقاتي دانشکده هاي داروسازي و دندانپزشکي خود، تعدادي عضو هیات علمی از بین مشمولین خدمت ضریب کا، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر به خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جذب نماید.

کسب اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید