مقالات نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل در سیویلیکا

نشریه بین المللی مهندسی حمل ونقل  در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این نشریه علمی پژوهشی در حوزه مهندسی راه و ترابری توسط پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه انتشار می یابد، کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.
لازم به ذکر است ، تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 2، شماره 1:

 1. Priority Congested Centers
 2. An Analysis of Resident and Non- Resident Air PassengerBehaviour of Origin Airport Choice
 3. Numerical Comparison of Pavement Distress Due to MovingLoad under Dual-wheel Tandem and Tridem Axles
 4. An Appraisal of Sustainable Urban Transportation: Application of a System Dynamics Model
 5. Estimation of Reconstruction Cost and Traffic FunctionalityRelating to Roadway Transportation Lifelines after NaturalDisasters
 6. The Effect of Carbon Nano-tube on the Fatigue Life of Asphalt Mixtures

دوره 2، شماره 2:

 1. Engineering Properties of SMA Mixtures/Polymer/RGP Blends
 2. Multi-perspective Decision Support System for Hierarchical BusTransportation Network Design : Tehran Case Study
 3. The Influence of Graphene Oxide on Mechanical Properties andDurability Increase of Concrete Pavement
 4. Public Transport Ontology for Passenger Information Retrieval
 5. Final Analytical Comparison of Aggregate and DisaggregateMode Choice Models Transferability
 6. Effects of Waste Fibers Stabilizers on the Draindown andMoisture Damage Sensitivity Properties of SMA Mixtures

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید