فراخوان مجله بین المللی علوم تربیتی و کاربردی

مجله بین المللی علوم تربیتی و کاربردی ، در این نشریه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات روانشناسی، رفتار سازمانی، علوم تربیتی و… منعکس گردد.

نشریه International Journal of Education and Applied Sciences با شماره ISSN:2345-6728 به زبان انگلیسی منتشر می گردد.

 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ به منظور تحقق اهداف نشریه از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این نشریه علمی ارسال نمایند.

 

مقالات داوری شده  که تاکنون در  پایگاه ذیل نمایه شده است:

Google Scholar

 Iran Journal

 Scientific Journal Impact Factor(SJIF)

,Scientific Indexing Service(SIS),

ebook browse

Universal Impact Factor

 CiteFactor

Civilica

 

ارتباط با نشریه:

صاحب امتیاز: دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

شماره تلفن:  02166978029

شماره نمابر:  02166479018

آدرس وب سایت نشریه: www.injoeas.com

آدرس پست الکترونیکی: injoeas@outlook.Com

آدرس دفتر نشریه:   65N,4floors,Sadat Bulding,Fakhr Razi,Enghelab Street,Tehran,Iran,Azarin Mehr Press

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید