فراخوان فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ،  فصلنامه ای علمی – پژوهشی می باشد.

در این فصلنامه تلاش می شود نتایج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات مهندسی عمران و محیط زیست منعکس گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ به منظور تحقق اهداف فصلنامه، از تمامی اساتید گرامی، صاحب نظران و دانشجویان  فعال در زمینه های فوق الذکر دعوت می گردد، دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را برای انتشار به این فصلنامه علمی ارسال نمایند.

نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز به انتشار نتایج تحقیقات اعضاء هیات علمی و پزوهشگران مهندسی عمران مبادرت می نماید.

در این فصلنامه فقط مقالاتی جهت انتشار در نشریه مهندسی عمران و محیط زیست مورد بررسی قرار میگیرند که قبلا در مجلات دیگری به چاپ نرسیده باشند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی فصلنامه مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

ارتباط با نشریه:

صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی عمران

سردبیر:دکترمحمد علی کی نژاد

مدیریت داخلی: دکتر محمد علی لطف الهی یقین

شماره تلفن:  04113342160

شماره نمابر:  04113363377

آدرس پست الکترونیکی: omran@tabrizu.ac.ir

آدرس پایگاه اطلاع رسانی :CEEJ.TABRIZU.AC.IR

آدرس دفتر فصلنامه: تبریز- دانشگاه تبریز-ساختمان شماره 7-دفتر مجله مهندسی عمران و محیط زیست

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید