سازمان حفاظت محیط زیست عضو رسمی سایت سیویلیکا گردید.

سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ماه ۱۳۹۴ به عضویت رسمی پایگاه سیویلیکا درآمد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) بدین ترتیب دسترسی پژوهشگران، کارشناسان  محترم این سازمان به مقالات کنفرانسهای کشور در سایت سیویلیکا فراهم می باشد. کاربران این مرکز در این دوره می توانند با مراجعه به سایت سیویلیکا از محل سازمان از مقالات استفاده نمایند.

www.callforpapers.ir
سازمان حفاظت محیط زیست

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید