انتشار اولین شماره نشریه بین‌المللی «مبانی نظری و کاربردی ارتعاشات و آگوستیک»

 

اولین شماره نشریه بین‌المللی «مبانی نظری و کاربردی ارتعاشات و آگوستیک (TAVA)» منتشر شد.

 به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ اولین شماره نشریه بین‌المللی «مبانی نظری و کاربردی ارتعاشات و آگوستیک» با عنوان انگلیسی «Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics» با مدیر مسئولی و سردبیری دکتر حمید احمدیان، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسید.

 این نشریه دارای مجوز علمی و پژوهشی به شماره 189572.18.3 مورخ 1393.10.15 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و از طریق سایت نشریه به نشانی اینترنتی http://tava.isav.ir قابل دسترسی است. قرار است این نشریه ابتدا به صورت دو فصلنامه منتشر شود.اولین شماره نشریه بین‌المللی «مبانی نظری و کاربردی ارتعاشات و آگوستیک (TAVA)» منتشر شد.

 اولین شماره نشریه بین‌المللی «مبانی نظری و کاربردی ارتعاشات و آگوستیک» با عنوان انگلیسی «Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics» با مدیر مسئولی و سردبیری دکتر حمید احمدیان، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسید.

این نشریه دارای مجوز علمی و پژوهشی به شماره 189572.18.3 مورخ 1393.10.15 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و از طریق سایت نشریه به نشانی اینترنتی http://tava.isav.ir قابل دسترسی است. قرار است این نشریه ابتدا به صورت دو فصلنامه منتشر شود.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید