انتشار سری جدید مقالات دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر در سیویلیکا

سری جدید مقالات دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این نشریه علمی پژوهشی که توسط دکتر علی اسدپور انتشار می یابد،  در دوره  اول شماره دوم، حدود 7 عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.
لازم به ذکر است ، دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

  1. ارزيابي تأثير قابليت توسعه فضاي سبز با بكارگيري رهيافت پارك هاي جيبي در ارتقاي كيفيت منظر تاريخي شهر(مطالعه موردي: شهر قزوين)
  2. سنجش تطبيقي تصوير ذهني شهروندان و كارشناسان به مفهوم كيفيت محيط شهري در طرح مسكن مهر(مطالعه موردي: شهر اميديه)
  3. تدقيق انگاره هاي مؤثر بر طراحي مناسب پارك هاي شهري جهت استفاده نابينايان
  4. شناسايي الگوهاي زيبايي شناسي منظر بومي گيلان مبتني بر تحليل منظر روستايي(نمونه موردي: روستاي پس چپر)
  5. بررسي مؤلفه هاي كيفيت زندگي در فضاهاي شهري(مطالعه موردي: شهر لامرد)
  6. تأثير آيين محرم بر كالبد شهرسنتي در دوره معاصر(مورد مطالعه: شهر آران و بيدگل)
  7. تحليلي بر روند شكل گيري پارادايم توسعه شهري پايدار با تأكيد بر جريان هاي زيست محيطي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید