فراخوان مقاله سي و پنجمین كنگره ادبيات كودكان (IBBY)

http://www.callforpapers.ir/سي و پنجمین كنگره ادبيات كودكان (IBBY) فراخوان مقاله داد.

كنگره سي و پنجم از ۲۸ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در كشور نيوزيلند برگزار مي‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ موضوع اصلي این دوره از كنگره «ادبيات در جهان چند سوادي» است. در اين کنگره، تلاش بر آن است تا تعدد و گونا‌گوني زبان، فرهنگ، سواد و ادبيات سرتاسر جهان ارج نهاده شود. در جهان ، هنوز هم سواد خواندن و ادبيات در زبان‌ها و فرم‌هاي متعدد وجود دارد. با اين وجود بسياري از ايده‌ها و مفاهيم موجود در اين فرهنگ‌ها و زبان‌هاي متعدد ، قابليت جهاني شدن دارند. پس از گذشت دو دهه از قرن بيستم وقت آن است تا به باز تعريف مفهوم سواد و ادبيات كودكان در آينده پرداخته شود، آينده‌اي كه سواد خواندن و ادبيات در آن دستخوش تغييرات بسيار خواهد شد.

در اين كنگره در قالب سه بخش اصلي، فضايي براي بحث پيرامون ادبيات و خواندن در جهان فراهم مي شود.

موضوع های اصلي کنگره به شرح زیر اعلام شده است:

۱. ادبیات جهانی، محلی، بومی  ۲. فرم ها و قالب های متنوع ادبی  ۳. جذب خوانندگان

ارائه ی مقالات در اين كنگره به صورت انفرادی و در چند نشست همزمان، صورت می گیرد. این نشست‌ها به طور کل یک ساعت و نیم به طول می انجامند و برای هر ارائه ی انفرادی، بیست دقیقه در نظر گرفته شده است. پدیدآورندگان پوسترها نیز باید در جلسه ای که به برنامه و ارائه ی پوستر ها اختصاص دارد ، حضور داشته باشند.

ضروری است، علاقه مندان برای ارسال چکیده مقاله به موارد زیر توجه نمایند:

چکیده ها و پوسترها، بدون نام پدیدآور، داوری می شوند.  چکیده ها و پوستر ها باید در ارتباط با یکی از سه موضوع محوری همایش باشند.  چکیده ها، بدون در نظر گرفتن منابع و ماخذ، نباید بیشتر از ۲۵۰ کلمه باشند.  عنوان چکیده ها نباید بیشتر از ۱۵ کلمه باشند.  در زیر عنوان چکیده ها باید به پوستر بودن (Poster) و یا ارائه بودن (Presentation)، اشاره شود.  شرکت کنندگان باید از طریق این لینک چکیده های خود را برای شرکت در فراخوان ثبت کنند.

آخرین مهلت برای ارسال چکیده ها ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ (۸ مهرماه ۱۳۹۴) در نظر گرفته شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید