حمایت از دو طرح پژوهشی در زمینه ریزگردها و تغییرات اقلیم

http://www.callforpapers.ir/صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از اجرای دو طرح پژوهشی در زمینه ریزگردها و تغییرات اقلیم به صورت مادی و معنوی حمایت می‌کند.

به گزارش پایگه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ اعضای کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در آخرین نشست خود، ضمن بررسی پنج طرح رسیده به این کارگروه، با پشتیبانی مادی و معنوی از دو طرح پژوهشی موافقت کردند.

کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی ضمن تصویب دو طرح کاربردی و بنیادی از پنج طرح بررسی شده، یک طرح را برای انجام مرحله داوری، ارجاع داده و دو طرح را برای بررسی در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی به این کارگروه ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، تهیه و انتشار دو مقاله ISI از نتایج اجرای دو طرح پژوهشی مصوب، جزو تعهدات مجریان این طرح‌ها است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید