كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون

http://www.callforpapers.irكنگره تخصصي استانداردهاي تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون با هدف هم انديشي در ارتباط با استانداردهاي جهاني و ارائه راهكارهاي اجرايي بهبود استانداردهاي موجود و بومي سازي آنها در حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون برگزار مي‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اين كنگره با محورهاي استانداردها و راهبردهاي اجرائي مرتبط با مواد و تجهيزات پزشكي حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون، پايش و كنترل كيفي، فضاي فيزيكي، فرآيندها و تاثير آنها در كنترل عفونتها، بررسي روشهاي ضدعفوني، شستشو و استريليزاسيون، مزايا و محدوديتهاي روشهاي بي خطرسازي پسماندهاي عفوني (امحاء زباله) و چالشها و راهكارها برگزار خواهد شد.

از ديگر محورهاي اين كنگره مي‌توان به سيستم‌هاي تصفيه و ضدعفوني هوا و نقش هواي مديكال در كنترل عفونتها، سيستم‌هاي توليد و توزيع گازهاي طبي و نقش آنها در كنترل عفونتها، معرفي دستاوردهاي جديد در زمينه مواد و تجهيزات پزشكي حوزه كنترل عفونت، معرفي استانداردها و آخرين دستاوردهاي مواد و محلولهاي ضدعفوني كننده و لوازم، تجهيزات و البسه يكبار مصرف در كاهش عفونتهاي بيمارستاني اشاره كرد.

كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون با مشاركت و همكاري اداره كل تجهيزات پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، پژوهشگاه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان تامين اجتماعي برگزار مي‌شود.

از ديگر نهادهاي همكاري كننده در برگزاري اين كنگره شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور، انجمن كنترل عفونت، انجمن صنفي توليد كنندگان تجهيزات پزشكي، سازمان جهاني استريل و كميته بين‌المللي كنترل عفونت نيز اين كنگره هستند.

كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت و استريليزاسيون همراه با امتياز باز آموزي براي متخصصين عفوني و آزمايشگاه و كارشناسان بهداشت، كارشناسان بخشهاي استريليزاسيون و اتاق عمل و اعضاي كميته‌هاي كنترل عفونت مراكز و كميته علمي متشكل از هيات علمي دانشگاه‌ها در محل مركز همايشهاي رازي برگزار مي‌شود.

گفتني است، علاقه مندان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس www.sterileonline.com مراجعه يا با تلفن: 22439941 تماس حاصل كنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید