ارزیابی جدید نشریه «علوم و تکنولوژی محیط زیست» دانشگاه آزاد در پایگاه استنادی ISI

http://www.callforpapers.ir/پایگاه استنادی (Thomson Reuters (ISI هر ساله فهرست شاخص تاثیر (IF) نشریات عضو مرکز Web of Science را در ماه جولای (تیرماه) ارائه می‌کند که طبق این فهرست، نشریه بین‌المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب شاخص تاثیر (IF) معادل 2.190 شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر مجید عباسپور، رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: با توجه به اطلاعات پایگاه (Journal Citation Report (JCR میزان خود استنادی نشریه IJEST به مقدار 16 درصد بوده است. ضریب تأثیر جدید نشریه IJEST که وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است، از ضریب تأثیر برخی نشریات علوم محیط زیست نظیرINTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION، JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES، CLEAN-Soil Air Water، ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY و WATER AIR AND SOIL POLLUTION که قدمت زیادی دارند، پیشی گرفته است.

عباسپور افزود: با توجه به وضعیت موجود ارزیابی جهانی شاخص تاثیر و وجود برخی از نارسایی‌های پدید آمده ناشی از خودارجاعی، ناشر جهانی تامسون روترز عامل جدید دیگری به نام آیگن فاکتور (Eigen factor) را ابداع و در کنار (Impact factor) قرار داده است تا بتدریج و با تعالی علم و پژوهش در جهان، این عامل جدید که تمام خود ارجاعات و نقاط ضعف ارزیابی موجود نشریات بین‌المللی را رفع می‌کند، جایگزین کند.

رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تصریح کرد: طبق این رده بندی جدید نیز “آیگن فاکتور” نشریه IJEST در مرتبه نخست در کشور و در میان تمام نشریات ISI ایرانی قرار گرفته است.

وی با بیان این که عامل مهم دیگر در این علم سنجی معیار ارزش تاثیرگذاری مقالات (Article Influence Score) است که خوشبختانه نشریه IJEST در رده نخست این معیار نیز قرار دارد، خاطرنشان کرد: نشریه بین‌المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست (IJEST) وابسته به دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات است که با همکاری انجمن متخصصان محیط زیست ایران بیش از 10 سال است که منتشر می‌شود و از سال 2012 تا کنون نیز انتشار آن با همکاری ناشر بین‌المللی اسپرینگر (Springer) انجام می‌پذیرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید